Frekenboc Katlakivi puhastusvahend 25 g

Vahend on mõeldud email-, plast- ja metallveekeetjate, nende kuumutuselementide ning kohvimasinate ja keedupottide puhastamiseks katlakivist.

0,40 €
Saadavus: Laos
SKU
FB
Kasutamine: 
 • Valage paki sisu puhastatavasse nõusse.
 • Lisage nii palju vett, et see katlakivi sette kataks ja laske keema tõusta.
 • Vajadusel korrake.
 • Pärast katlakivi lahustumist keetke nõus puhast vett, seda mitu korda vahetades, ja peske nõu hästi puhtaks.

  Kasutusnorm:
 • 25 g puhastusvahendit 1 l vee kohta.
 • Triikraudade puhastamiseks: lahustage teelusikatäis vahendit 100 ml vees ja valage triikraua veepaaki. Lülitage triikraud 10 minutiks sisse. Pärast katlakivi lahustumist peske veepaak puhtaks.

HOIATUS:
 • Põhjustab nahaärritust.
 • Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • Pärast käitlemist pesta hoolega käsi rohke vee ja seebiga.
 • Vältida sattumist keskkonda.
 • Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.
 • SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
 • Võtta saastunud rõivad seljast.
 • Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.

 • Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
 • Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 • Enne kasutamist tutvuda etiketil
  oleva infoga.
 • Hoida suletud mahutis.
Lisainfo
Tootja Holding Invest (HI)