Sääsetõrje klotsid veeanumatesse - Insecto Lavricide Chips G (9tk)

Sääsetõrje klotsid veeanumatesse - Insecto Lavricide Chips G (9tk)

Ataka Spirals Sääskede spiraalid 10 tk

PT18 Insektitsiid sääskede ja muude lendavate putukate tõrjeks. Pakendis 10 spiraali koos metallist alustega.

3,29 €
Saadavus: Laos
SKU
ASP

PT18 Insektitsiid sääskede ja muude lendavate putukate tõrjeks. REG.Nr: 2302/22.

Aktiivainete deklaratsioon: Pralletriin 0,93 g/kg (0,093%).  

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru sissehingamist. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Vältida sattumist keskkonda.

Sisu/mahuti kõrvaldad olmejäätmete hulka vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Kahjur/kasutusala: Sääsklased.

Konkreetsed liigid, nimetatud valikuliselt: Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus, Anopheles gambiae.

Kasutusjuhend: Kasutage biotsiide turvaliselt. Enne kasutamist lugege ja mõistke kasutusjuhendit. Kasutamiseks ainult välitingimustes. Avage karp ja sisepakend ning eemaldage topeltspiraal ja metallist alus. Tõmmake ettevaatlikult metallist aluse keskosa täielikult ülesse. Eraldage spiraalid ja kinnitage üks metallaluse külge. Süüdake spiraali ots ja vajadusel kustutage leek puhudes. Spiraal jätkab hõõgumist. Asetage alus ja spiraal tuha kogumiseks tasasele kuumakindlale plaadile. Kui spiraal on täielikult ära kasutatud, visake tuhk olmejäätmete hulka. Säilitage alus(ed)edaspidiseks kasutamiseks.

Doseerimine: Kasutage 1 või 2 spiraali sihtpiirkonnas/kasutusalas. Iga spiraal kaitseb kuni 7,5 m2 suurust ala, sõltuvalt ilmastikutingimustest.

Ettevaatusabinõud: Säilitage pakend kasutamata spiraalide ja aluste hoidmiseks. Vältige suitsu sissehingamist kasutamise ajal. Pärast spiraalideja tuha käitlemist peske hoolikalt käed. Ärge kunagi jätke hõõguvat spiraali järelevalveta.

ALLANEELAMISE KORRAL: Helistage viivitamatult MÜRGISTUSTEABEKESKUSSE või arstile.

Kui vajate meditsiinilist nõu, hoidke käepärast toote pakend või etikett. Ärge saastage toiduaineid, söögiriistu egatoiduga kokkupuutuvaid pindu, sealhulgas loomadele mõeldud pindu. Ärge saastage kanalisatsiooni ja veekogusid.

Hädaolukorras: Võtke ühendust riiklikumürgistuskeskuse infotelefoniga.

Kõrvaldamine: Kõrvaldage sisu ohutult vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Lisainfo
Tootja MKDS