Hiirelõks

Hiirelõks

Micro Doctor Ca/Mg+proliin 1 L

Micro Doctor Ca/Mg +proliin 1 L

InsectoSec Kahjuritõrjepuuder majas ja aias 200 g

InsectoSec Kahjuritõrjepuuder majas ja aias.

Lõhnatu, roomavate kahjurputukate tõrje majas ja aias.

Erakordselt efektiivne tolmupreparaat-tõrje:

 • Sipelgad
 • Keldrikakandid
 • Majasoomukad
 • Kassikirbud
 • Kanalest
 • Roomavadkahjurid
 • Parasiidid

  Toimeaine: 1000 g/kg ränidioksiidi/kiiselguuri (CAS 61790-53-2). 

  Preparaat: DP (tolm).

  Tavatarbija  kasutamiseks kodumajapidamises. 
8,92 €
Saadavus: Laos
SKU
IS200

Koostis: 

 • InsectoSec koosneb 100% ränidioksiidist/kiiselguurist.
 • Toimeaine ränidioksiid/kiiselguur koosneb fossiilsete ränivetikate kestadest (nimetatakse ka diatomeemullaks), mis on ränidioksiidi looduslikult esinev amorfne (mittekristalne) vorm.
 • Kasutusjuhendi järgimisel ei ole teada mingeid negatiivseid toimeid.

  Toimemehhanism: 
 • InsectoSec avaldab roomavatele kahjuritele tugevat kuivatavat toimet.
 • InsectoSec puistatakse kahjurite eelistatavatele liikumisteedele ja peidukohtadele.
 • Kahjurid ja parasiidid kattuvad liikumisel tolmpreparaadiga.
 • Toimeaine põhjustab kutiikula rasvade vabanemise ja putukate dehüdratsiooni.
 • Kahjurid hukkuvad mõne tunni pärast.
 • Madalate temperatuuride või suure õhuniiskuse korral võib preparaadi InsectoSec toime avalduda 1–2 päeva hiljem. 

  Kasutusvaldkond: 
 • InsectoSec on majapidamises kasutatav insektitsiid ja akaritsiid selliste tüütute putukate, nagu sipelgate (Lasius niger), majasoomukate (Lepisma saccharina), keldrikakandite (Porcelio scaber), kahjurputukate, nagu süsiklased (Alphitobius diaperinus), toonesepad (Gibbium psylloides) jt. vastu.

  Kasutusmeetod - tolmutamine: 
 • praod müüripragudes ja  terrassivuukides. 
  Kasutusmeetod - tolmubarjääri moodustamine:
 • Kasutatakse käsitolmutuspudelit.
 • Lõigake doseerimisotsiku tipp maha.
 • Hoidke ava allapoole ja puistake InsectoSec pudelit kergelt pigistades putukate liikumisteedele pragudes ja peidukohtadele või piirake need tolmust barjääriga.
 • Ooteaeg puudub. 

  Nõuanne: 
 • Soovitatav on ohustatud piirkondade jälgimine ründe õigeaegseks tuvastamiseks.
 • Pärast edukat tõrjet võib tolmu kohale jätta, see hoiab uue ründe pikka aega ära.
 • Uue ründe korral võib kasutamist korrata.

  Kasutamine selliste tüütute putukate, nagu sipelgate, keldrikakandite, majasoomukate tõrjeks: 
 • Preparaati  InsectoSec võib kasutada köökides, keldrites ja eluruumides, aga ka hoonete läheduses olevatel tugevatel kuivadel pindadel (müürpragudes, terrassivuukides).
 • Kahjurite peidukohad ja liikumisteed puistata üle tolmuga või piirata tolmuribadega.
 • Pärast edukat tõrjet tuleb surnud kahjurid eemaldada hügieenilistel kaalutlustel.
 • Lauskasutamine kvaliteetsetel poorsetel pindadel ei ole soovitatav. 

  Kulunorm: 
  30-50 g/m2: kahjurite peiduurkad ja liikumisteed tolmutada või moodustada 0,2 cm kõrgused ja 0,5–2 cm laiustest tolmuribadest tõkked arvestusega u 5–10 g jooksva meetri kohta. 

  Jäätmekäitlus: 
 • Toote jäägid saata jäätmekäitlusesse koos olmejäätmetega.
 • Puhastatud pakendid viia utiliseerimispunkti.
 • Pärast kasutamist võib preparaadi InsectoSec ning väljaheidete ja jäätmete segu lisada väetistele või kompostile. 

  Säilivus: 
 • InsectoSec säilib kuivas kohas vähemalt 5 aastat alates valmistamise kuupäevast.
 • Toimeaine ei lagune ja on seetõttu kasutatav ka pärast tootja poolt garanteeritud minimaalset säilivusaega.

  Ränidioksiidi/kiiselguur, CAS 61790-53-2. 

  Ohutusjuhised: 
 • Tolmu mitte sisse hingata.
 • Hoida lastele kättesaamatult.
 • Mitte lasta sattuda silmadesse, nahale või riietele.
 • Hoiduda mittevajalikust kokkupuutest vahendiga.
 • Mittesihipärane kasutamine võib kahjustada tervist.
 • Biotsiidi kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.
 • Enne kasutamist lugeda alati etiketti ja toote teabelehte. 

  Esmaabimeetmed. 
 • Sissehingamisel: viia kannatanu ohupiirkonnast välja. Viia kannatanu värske õhu kätte ja olenevalt sümptomitest pidada nõu arstiga.
 • Nahale sattumisel: pesta põhjalikult rohke vee ja seebiga, saastunud ja läbiimbunud rõivad kohe ära võtta, nahaärrituse (punetus jms.) korral pidada nõu arstiga.
 • Silma sattumisel: loputada rohke veega mitu minutit, vajadusel pöörduda arsti poole. Mitte silmi hõõruda. Toode on abrasiivse toimega.
 • Allaneelamisel: loputada hoolikalt suud. Anda juua rohkesti vett, vajadusel pidada nõu arstiga.
Lisainfo
Tootja MKDS